Over LEAN

Vandaag de dag streven veel organisaties naar duurzame verbetering van het rendement. Het realiseren van aanzienlijke besparingen op korte termijn, maar ook het nemen van een voorsprong op concurrenten op de lange termijn. Daarnaast wil menig organisatie een cultuur van betrokken medewerkers die samen met het management werken aan het ‘continu verbeteren’ van processen en producten. Het zal u niet verrassen dat Lean Management hierbij een veel gehoorde methode is.

Menig organisatie heeft bewezen dat de inzet van Lean Management aanzienlijke verbeteringen én besparingen realiseerd in hun bedrijfsprocessen. Deskundigen geven een minimale kostenbesparing van 15% aan. Bij Lean Management draait het om het elimineren van verspillingen en te werken vanuit de klantwaarde: u doet alleen dàt waar de klant waarde aan hecht en dus bereid is om voor te betalen. Dit leidt tot hogere efficiëntie, lagere kosten, kortere doorlooptijden, betrokken medewerkers en een betere klantgerichtheid. Bij Lean is draagvlak, inzet en vasthoudendheid van uw medewerkers van essentieel belang. Bij organisaties die dit hebben onderkend, heeft dit geleid tot diverse succesverhalen.

Als leverancier van flexpersoneel is de klantwaarde van uw klant ook voor ons van groot belang. Flexkrachten maken een essentieel onderdeel uit van uw proces en zijn daarmee van directe invloed op het leveren van waardetoevoegende activiteiten aan uw klantwaarde. Wij hebben een ruime ervaring opgebouwd bij industriële en logistieke klanten waarbij efficiëntie in de processen een veel besproken onderwerp is. Lean Management biedt een antwoord op veel knelpunten die wij dagelijks bij onze klanten tegenkomen. In samenwerking met een extern gespecialiseerd organisatiebureau hebben wij een praktische scan ontwikkeld die antwoord geeft op de vraag: 'Hoe Lean is uw organisatie?'. De scan geeft per afdeling/proces weer in welke fase van Lean u zich bevindt en welke acties u zou moeten ontwikkelen om in de volgende fase te belanden.

Naast alle acties die u zelf kunt ontwikkelen, heeft Timing in de scan inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage van Timing is om u te ondersteunen in de verbetering met behulp van Lean Management. Het resultaat? De Lean Performance Scan. Een handzaam en pragmatisch instrument dat u kan helpen en ondersteunen in het Lean maken van uw organisatie.

De LEAN Performance Scan is ontwikkeld door Timing FWD>> (onderdeel van Timing Uitzendteam).

Vragen? Neem contact op via:

 0628311281

 sander.biesmans@timing.nl